Vårens aktiviteter just nu

Västerås: Medlemsträffarna skulle ha startat vårterminen den 25 januari 2022
OBS! 25 januari och 8 februari är inställda. Hur det blir senare får vi avvakta med, detta på grund av den stora smittspridningen av Covid!

Vi startar kanske tisdagen den 22 februari kl 17.00-20.00 och fortsätter följande tisdagar under våren: 8 mars, 22 mars, 5 april, 19 april och 3 maj.
Platsen är som tidigare Studieförbundet Vuxenskolan, Lysgränd 1.
Vårt önskemål är dock att du är vaccinerad.
Välkommen!

Disponibelt nr 1 2022
I slutet av januari beräknas ett nytt nummer av Disponibelt att skickas ut till alla våra medlemmar.

Dis-Bergslagens årsmöte är inbokat söndagen den 3 april 2022 kl 18.00
På grund av Covid hålls mötet även denna gång digitalt via Zoom. Mer information kommer.