Vad händer under hösten i DIS-Bergslagen?

Här är en del av höstens aktiviteter:

Öppet Hus i Västerås startade onsdagen 9 september  och fortsätter varannan vecka (23 september, 7 och 21 oktober, 4 och 18 november samt 2 december). Adress: ABF Vux, Pilgatan 8 D. Vi har öppet mellan 17 och 20.

Söndag 25 oktober kl 15.00 i Culturen Västerås
Tematräff – Magnus Bäckmark berättar om mantalslängder

Mantalslängder är en källa till kunskap som är särskilt tacksam att undersöka när kyrkoarkivalier inte finns eller inte kan ge besked om personförhållanden före vår egen tid. Hur många barn till Anders och Brita var i livet 1769? När och från vem övertog Nils Asptorpet?
Men inte nog med det. I det omfångsrika materialet stöter man på mer än bara renodlat när-var-hur: lanthandelsföreståndarens namnteckning, antal fönster på Ambjörnsgården, provinsialläkarens beskrivning av pigan Annas skröplighet ….
(Texten är från Rötter i samband med den bok som Magnus skrivit om ämnet.)

Söndag 29 november kl 15.00: Höstmöte + tematräff i Västerås

Vi säljer fortfarande  våra kursböcker i Disgen. Grundkursen kostar 200 kr och Fortsättningskursen 175 kr. Porto tillkommer för 1-2 böcker med 75 kr och för 3 böcker med 95 kr. Vid beställning av fler böcker kontakta vår kassör Gerd Svensson (r.gerd.svensson@spray.se) för att få rätt pris.  Betalning sätts in på DIS-Bergslagens plusgirokonto 1175499-1. Beställningen skickas när betalning erhållits. Kom ihåg att ange din adress samt vilka böcker du önskar.