Kalenderinformation

Öppet hus i Västerås:Se separat information nedan

Tematräff i Västerås 8 mars  kl 15.00 i Culturen – DNA-jämförelse som verktyg i släktforskning
Magnus Bäckmark, släktforskare, författare och heraldiker, beskriver hur släktforskning via DNA går till samt berättar något om de senaste rönen.

Släktforskningens dag 21 mars i hela Sverige
Årets tema är Norden.

Årsmöte och tematräff i Västerås 29 mars kl 15.00 i Culturen
Tema: Bergsmän
Håkan Henriksson, arkivarie från Arkivcentrum i Örebro, berättar om bergsbruket i Bergslagen.

Disbytutdrag – Tävling
Om du skickar in ett disbytutdrag till Kerstin Malm (kegubi60@gmail.com) senast 15 mars 2015 får du vara med vid utlottningen av 4 st halvårsabonnemang på Arkiv Digital eller Svar. Utlottningen sker vid årsmötet 29 mars 2015. OBS! Man måste vara medlem i DIS-Bergslagen. Endast ett bidrag per person räknas.

Öppet Hus i Västerås våren 2015

Välkommen till oss ( i ABF Vux lokaler på Pilgatan 8 D) om du vill ha hjälp med din släktforskning. Vi har öppet följande onsdagar kl. 17.00 – 20.00 (ankomst dock senast kl 19.00):
Januari: 14 och 28
Februari: 11 och 25
Mars: 11 och 25
April: 8 och 22
Vi har ett antal datorer med olika abonnemang samt diverse släktforskningsskivor. Du får gärna ta med egen dator för hjälp med ditt eget material.

Ny bild Pilgatan

DIS-Bergslagens kursböcker i Disgen 8.2

 

Böckerna

 Porto(tillkommer):
1-2 böcker        69 kronor
3 böcker            85 kronor

Vid beställning av fler än tre böcker skicka ett mejl till vår kassör Gerd Svensson för att få rätt pris.

Betalning för böcker och porto sätts in på DIS-Bergslagens plusgirokonto 1175499-1.
Beställningen skickas när betalning erhållits.
Kom ihåg att ange din adress samt vilka böcker du önskar.

Klicka på länken för att hämta Backupfilerna 0-7 och Backupfilerna 8-9.