Vad händer framöver?

Medlemsträffar i VÄSTERÅS
Dessa fortsätter som tidigare i ABFs lokaler i Culturen men nu på tisdagar jämna veckor kl 17-20.
Följande datum gäller: 10 januari, 24 januari, 7 februari, 21 februari, 7 mars, 20 mars (obs. att detta är en måndag), 4 april och 18 april.
Vi har ett antal datorer med olika abonnemang samt diverse släktforskningsskivor. Ta gärna med egen dator om du vill ha hjälp med eget material.

DIS-Bergslagens årsmöte
Årsmötet äger rum söndagen den 19 mars 2017 kl. 15.00 i Culturen, Sintervägen 6 i Västerås. Stadgar och verksamhetsberättelse kommer att finnas under fliken DIS-Bergslagen. Efter mötet kommer Håkan Johansson att berätta om nya Disbyt.

Kursbok för Disgen 2016
Kursbok_FrontGun Utterström och Göran Thomasson i DIS-Bergslagen har skrivit en ny kursbok för Disgen 2016. Den liknar våra tidigare kursböcker och kan användas både vid kurser och egna studier.
Den finns att köpa via DIS hemsida.
En praktisk finess med upplägget av kursmaterialet är att det, förutom kursboken, finns backupfiler att ladda ner, en för varje kapitel. Backupfilerna består av ”lärarlösningen” av Avsnitt 0 – Avsnitt 8 och finns att hämta på DIS hemsida och på DIS-Bergslagens hemsida (Handledningar).

 

Tillägg och ändringar till kursbok Disgen Grundkurs
Efterhand, som Disgen 2016 används, uppstår behov av uppdateringar av programmet för rättningar och funktionella tillägg. En uppdatering kan delvis ändra funktionen eller lägga till en ny funktion i programmet. På DIS hemsida har vi lagt dokument som beskriver ändringar av betydelse för utbildningen i Disgen. Några dokument kompletterar texten i kursboken, andra dokument ersätter tidigare skrivning.
Dessa dokument kan laddas ner och användas som komplement till kursboken.

https://www.dis.se/utbildning-inom-foreningen

Följ länken så hittar du avsnitten längst ned på sidan.

Kursböcker för Disgen 8.2
finns fortfarande att köpa. Kontakta vår kassör Gerd Svensson  (r.gerd.svenson@spray.se) för mer information .