Användbara länkar

Vid tematräffen i Västerås den 6 april 2014 berättade Jan Wallin från Örebro om bildhantering. Bl.a. informerade han om två program som kan vara intressanta:

IrfanView
är ett mycket snabbt grafiskt visningsprogram. Tre moduler måste laddas ner och installeras i turordning.
1. Program: http://www.tucows.com/thankyou.html?swid=194967
2. Tilläggsprogram plugins: http://www.tucows.com/thankyou.html?swid=415586
3. Språkmodul svenska: http://www.irfanview.com/languages.htm
Starta programmet och välj Svenska under Options

TeamViewer
är ett fjärrstyrningsprogram för att koppla ihop datorer via datorskärmen: http://download.teamviewer.com/download/TeamViewerQS_sv-ckq.exe

Öppet hus i Västerås 2014

Endast två gånger kvar före sommaren: 9 och 23 april.

Nu har vi fastställt tiderna första halvåret 2014 till följande onsdagar mellan 17 och 20 (senaste ankomst är dock kl 19):
15 och 29 januari, 12 och 26 februari, 12 och 26 mars, 9 och 23 april.

Som tidigare håller vi till i ABFs lokaler på Pilgatan 8 D, 3 vån (infart från Retortgatan). Hiss finns. Vi disponerar ett antal datorer med bredbandsanslutning, fikautrymmen m.m. Vi har abonnemang på Arkiv Digital och SVAR samt ett antal CD-skivor såsom folkräkningar och dödböcker.
Om ytterporten skulle vara låst finns ett anslag med mobiltelefonnummer till någon av värdarna som då kommer och öppnar.
Välkommen!

pilhus

DIS-Bergslagens nya ”Fortsättningskurs för Disgen 8.2.”

DIS-Bergslagens nya ”Fortsättningskurs för Disgen 8.2.” som började säljas vid Släktforskardagarna i Köping kan nu beställas.
Boken på 114 sidor säljs för endast 175 kr. Den kan beställas genom insättning av 175 kr plus porto 69 kr, dvs. 244 kr, på DIS-Bergslagens plusgirokonto 1175499-1.Porto för 1-2 böcker är 69 kr. Porto för 3-5 böcker är 85 kr.
För beställning av sex eller fler ex. bör du maila till kassören, r.gerd.svensson@spray.se

Klicka här Fortsättningskurs 2
Klicka här Kursböckernas backupfiler

fortkursdg8

 

DIS-Bergslagens Kursbok Grundkurs i Disgen 8.2

Kursboken kan beställas genom insättning av 200:- plus porto på 69:- dvs 269:- på Dis-Bergslagens plusgirokonto 1175499-1. (pris för 1 ex)
Vid samsändning av upp till 3 ex. är portot 85:-.
För fyra eller fler ex. bör du maila kassören. r.gerd.svensson@spray.se
OBS! Beställningar skickas när betalning och mottagarens adress erhållits.

Disgenkurs 2013-03-19 förstasida

disgen82