Dis-Bergslagen hösten 2021

Västerås: Medlemsträffarna startar igen 2 november
Efter 1,5 år med Corona har vi bestämt att återuppta våra träffar där du kan få hjälp med din släktforskning.
Vi startar tisdagen den 2 november kl 17.00-20.00 och fortsätter följande tisdagar under hösten: 16 november, 30 november och 14 december. Platsen är som tidigare Studieförbundet Vuxenskolan, Lysgränd 1.
Vårt önskemål är dock att du är vaccinerad.
Välkommen!

Höstmöte 2021-11-21 kl 18.00
Mötet blir återigen ett digitalt möte via Zoom. Som vid föregående möten kommer alla att i förväg få instruktion om hur man anmäler sig, ansluter sig samt hur man ställer frågor, röstar m.m.
OBS! att anmälan om deltagande kommer att krävas.

Aktiviteter i Örebro
Lokalen Släktkällaren hos Örebro Släktforskare har öppnats igen för forskning och annan hjälp.
Som första steg är lokalen öppen på torsdagar kl 14 – 18.
Dis-medlemmar är välkomna att forska.