Vad händer under hösten i DIS-Bergslagen?

Här är en del av höstens aktiviteter:

Öppet Hus i Västerås startar 9 september och fortsätter varannan vecka fram till 2 december

26 september: Utflykt till Bråfors
Resa Bråfors

25 oktober: Tematräff i Västerås

29 november: Höstmöte + tematräff i Västerås

Vi säljer fortfarande  våra kursböcker i Disgen. Grundkursen kostar 200 kr och Fortsättningskursen 175 kr. Porto tillkommer för 1-2 böcker med 75 kr och för 3 böcker med 95 kr. Vid beställning av fler böcker kontakta vår kassör Gerd Svensson (r.gerd.svensson@spray.se) för att få rätt pris.  Betalning sätts in på DIS-Bergslagens plusgirokonto 1175499-1. Beställningen skickas när betalning erhållits. Kom ihåg att ange din adress samt vilka böcker du önskar.
Vi önskar alla en härlig sommar med sol, bad och lite släktforskning!