DIS-Bergslagens kursböcker i Disgen 8.2

 

Böckerna

 Porto(tillkommer):
1-2 böcker        69 kronor
3 böcker            85 kronor

Vid beställning av fler än tre böcker skicka ett mejl till vår kassör Gerd Svensson för att få rätt pris.

Betalning för böcker och porto sätts in på DIS-Bergslagens plusgirokonto 1175499-1.
Beställningen skickas när betalning erhållits.
Kom ihåg att ange din adress samt vilka böcker du önskar.

Klicka på länken för att hämta Backupfilerna 0-7 och Backupfilerna 8-9.

 

 

Forskarmöjlighet för DIS-Bergslagens medlemmar som bor nära Örebro

Föreningen har samarbete med Örebro Släktforskare i lokalen Släktkällaren, Västra Nobelgatan 24, Örebro.
Alla medlemmar i DIS-Bergslagen är välkomna att utnyttja forskarsalen som har en mängd databaser på CD/DVD, abonnemang på SVAR, ArkivDigital, Ancestry, Genline, Emiweb, omfattande bibliotek med böcker och släktutredningar för örebroområdet. Rådgivning och kurser i allmän släktforskning och speciellt om släktforskarprogrammet Disgen.
Forskarlokalen är alltid öppen på torsdagar, men även på måndagar och tisdagar. I höst är det öppet på tisdagskvällar och vissa lördagar.