DIS-Bergslagens kursböcker i Disgen 8.2

 

Böckerna

 Porto(tillkommer):
1-2 böcker        69 kronor
3 böcker            85 kronor

Vid beställning av fler än tre böcker skicka ett mejl till vår kassör Gerd Svensson för att få rätt pris.

Betalning för böcker och porto sätts in på DIS-Bergslagens plusgirokonto 1175499-1.
Beställningen skickas när betalning erhållits.
Kom ihåg att ange din adress samt vilka böcker du önskar.

Klicka på länken för att hämta Backupfilerna 0-7 och Backupfilerna 8-9.

 

 

DIS-Bergslagens höstmöte och tematräff i Västerås söndagen den 30 november

Tid: Söndagen den 30 november 2014 kl. 15.00
Plats: Culturen, Sintervägen 6, Västerås

Höstmötets punkter:

  • Val av ordförande och sekreterare för mötet
  • Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
  • Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
  • Fastställande av föredragningslista
  • Nästa års medlemsavgift (styrelsens förslag oförändrat 50 kr/år)
  • Övriga frågor att bereda av styrelsen (budgetförslag presenteras)
  • Avslutning

Efter mötet kommer arkivarie Ingrid Karlsson att berätta om vad som finns på Krigsarkivet i Stockholm.

Klicka gärna på länken Ryttaren Anders Grym (1) för att se exempel på vad man kan hitta om soldater/ryttare.

Välkommen!

 

Forskarmöjlighet för DIS-Bergslagens medlemmar som bor nära Örebro

Föreningen har samarbete med Örebro Släktforskare i lokalen Släktkällaren, Västra Nobelgatan 24, Örebro.
Alla medlemmar i DIS-Bergslagen är välkomna att utnyttja forskarsalen som har en mängd databaser på CD/DVD, abonnemang på SVAR, ArkivDigital, Ancestry, Genline, Emiweb, omfattande bibliotek med böcker och släktutredningar för örebroområdet. Rådgivning och kurser i allmän släktforskning och speciellt om släktforskarprogrammet Disgen.
Forskarlokalen är alltid öppen på torsdagar, men även på måndagar och tisdagar. I höst är det öppet på tisdagskvällar och vissa lördagar.

Öppet hus Västra Mälardalens Släktforskare hösten 2014

Forum i Köping kl 17.30-20.00: Måndag 6 okt, onsdag 5 nov, måndag 8 dec
Biblioteket i Arboga kl 17.00-19.30: Onsdag 8 okt, onsdag 12 nov, onsdag 3 dec
Brukskyrkan i Kolsva kl 17.00-19.30: Torsdag 2 okt, torsdag 6 nov, torsdag 4 dec
Biblioteket i Kungsör kl 16.30-19.00: Onsdag 24 sep, måndag 20 okt, onsdag 19 nov, måndag 15 dec

Öppet hus i Västerås under hösten 2014

Du är välkommen till oss om du vill ha hjälp i släktforskningsfrågor och Disgen.  Adessen är ABF Vux, Pilgatan 8 D, Västerås. Vi har öppet följande onsdagar kl 17.00-20.00, dock med ankomst senast kl 19.00.

10 och 24 september, 8 och 22 oktober, 5 och 19 november, 3 december

Pilgatan 8D

pilhus