Dis-Bergslagen hösten 2021

Västerås: Medlemsträffar (inställda tills vidare)
Tyvärr kommer träffarna inte att starta den 7 september 2021 som vi planerat och också bokat lokaler för. Pandemin verkar öka igen. De flesta som besöker våra träffar är äldre och är troligen vaccinerade två gånger men de som även har någon annan åkomma kan ändå drabbas hårt vid smitta. Det verkar som om myndigheterna planerar en tredje vaccination för äldre och sjuka någon gång under hösten. Under dessa omständigheter vågar vi i nuläget helt enkelt inte att köra igång fysiska träffar.
Vi från styrelsen är dock öppna för att starta någon typ av digitala möten. Hör gärna av dig till någon i styrelsen om du är intresserad av detta.

Höstmöte 2021-11-21 kl 18.00
Mötet blir återigen ett digitalt möte via Zoom. Som vid föregående möten kommer alla att i förväg få instruktion om hur man anmäler sig, ansluter sig samt hur man ställer frågor, röstar m.m.
OBS! att anmälan om deltagande kommer att krävas.