Dis-Bergslagens årsmöte

Medlemmar i Dis-Bergslagen kallas till föreningens årsmöte söndagen den 18 april 2021 kl 15.00

På grund av Corona-pandemin kommer årsmötet att hållas digitalt via Zoom (på samma sätt som vid höstmötet). Jan Wallin administrerar mötet och kommer att bjuda in deltagarna via Zoom. Vänligen meddela ditt intresse att delta senast 15 april 2021 till

Jan Wallin (jan.wallin@dis-bergslagen.se)

Medlem måste i sin intresseanmälan ange hela sitt namn, bostadsort, e-postadress och medlemsnummer. Dessa uppgifter används för att skapa en röstlängd (efter avprickning) samt för att skicka inloggningsuppgifter.

I god tid före mötet kommer du att få instruktioner om hur du ansluter till mötet samt ställer frågor, röstar mm.

Efter mötet kommer Jan Wallin att informera om hur man kan hantera gedcom-filer.