Västerås: Medlemsträffarna startar igen!
Vi återupptar våra träffar tisdagen den 23 augusti kl 17.00-20.00 och fortsätter följande tisdagar under hösten: 6 september, 20 september, 4 oktober, 18 oktober, 1 november, 15 november och 29 november.
Platsen är som tidigare Studieförbundet Vuxenskolan, Lysgränd 1.
Vårt önskemål är dock att du är vaccinerad.
Välkommen!

Örebro: Fortsätter som tidigare Med Örebroföreningen