Vad händer framöver?

Medlemsträffar i VÄSTERÅS
Vårens träffar är slut men vi startar igen den 19 september. Mer information kommer framöver.

Kursbok för Disgen 2016

Kursbok_FrontGun Utterström och Göran Thomasson i DIS-Bergslagen har skrivit en ny kursbok för Disgen 2016. Den liknar våra tidigare kursböcker och kan användas både vid kurser och egna studier.
Den finns att köpa via DIS hemsida, men är slut för närvarande. DIS-Bergslagen har dock ett antal exemplar som går att köpa för 300 kronor plus eventuellt porto. Kontakta vår kassör Gerd Svensson, e-post gerd.svensson@dis-bergslagen.se för ytterligare upplysningar.
En praktisk finess med upplägget av kursmaterialet är att det, förutom kursboken, finns backupfiler att ladda ner, en för varje kapitel. Backupfilerna består av ”lärarlösningen” av Avsnitt 0 – Avsnitt 8 och finns att hämta på DIS hemsida och på DIS-Bergslagens hemsida (Handledningar).


Tillägg och ändringar till kursbok Disgen Grundkurs
Efterhand, som Disgen 2016 används, uppstår behov av uppdateringar av programmet för rättningar och funktionella tillägg. En uppdatering kan delvis ändra funktionen eller lägga till en ny funktion i programmet. På DIS hemsida har vi lagt dokument som beskriver ändringar av betydelse för utbildningen i Disgen. Några dokument kompletterar texten i kursboken, andra dokument ersätter tidigare skrivning.
Dessa dokument kan laddas ner och användas som komplement till kursboken.
https://www.dis.se/utbildning-inom-foreningen
Följ länken så hittar du avsnitten längst ned på sidan.

Kursböcker för Disgen 8.2
finns fortfarande att köpa.
Kontakta vår kassör Gerd Svensson  (gerd.svenson@dis-bergslagen.se) för mer information .