Våren 2021

Tyvärr kommer vi inte heller under våren ha möjlighet till fysiska möten på grund av pandemin.

Vårt årsmöte är planerat till söndagen den 18 april 2021 kl. 15.00. Det kommer att bli ett digitalt möte via Zoom och mer information kommer i god tid innan mötet.