Vad händer under hösten i DIS-Bergslagen?

Öppet Hus i Västerås startade onsdagen 9 september  och fortsätter varannan vecka (23 september, 7 och 21 oktober, 4 och 18 november samt 2 december). Adress: ABF Vux, Pilgatan 8 D. Vi har öppet mellan 17 och 20.

Kursböcker i Disgen 8.2
Vi säljer fortfarande  våra kursböcker i Disgen 8.2. Grundkursen kostar 200 kr och Fortsättningskursen 175 kr. Porto tillkommer för 1-2 böcker med 75 kr och för 3 böcker med 95 kr. Vid beställning av fler böcker kontakta vår kassör Gerd Svensson (r.gerd.svensson@spray.se) för att få rätt pris.  Betalning sätts in på DIS-Bergslagens plusgirokonto 1175499-1. Beställningen skickas när betalning erhållits. Kom ihåg att ange din adress samt vilka böcker du önskar.