Sänd in ett Disbytutdrag och delta i utlottningen av ett årsabonnemang på en databas.

Styrelsen för Dis-Bergslagen har beslutat att stimulera inskickandet av Disbytutdrag från medlemmar inom vårt verksamhetsområde.
Gäller medlemmar i Dis verksamhetsområdet och som finns på medlemslistorna under dessa månader.
Den som skickar in ett Disbytutdrag till Dis-Bergslagens Disbytombud, mellan 1 december 2011 och 29 februari 2012 får delta i en utlottning av ett valfritt årsabonnemang i
1: ArkivDigital
2: Genline (den svenska delen)
3: Svar

Dragningen kommer att ske vid Dis-Bergslagens årsmöte i Västerås den 25 mars 2012.

Hur man gör ett Disbyt-utdrag och skickar in det finns handledningar om på vår hemsida www.dis-bergslagen.se under ”Datorstöd och Handledning”

Våra ”Disbytombud” är :
Boine Nurmi, VÄSTERÅS, tel 021-41 73 44, boine.r@nurmi.nu
Kerstin Malm, ÖREBRO, tel 019-26 05 85, kegubi60@gmail.com