Öppet Hus i Västerås våren 2015

Välkommen till oss ( i ABF Vux lokaler på Pilgatan 8 D) om du vill ha hjälp med din släktforskning. Vi har öppet följande onsdagar kl. 17.00 – 20.00 (ankomst dock senast kl 19.00):
Januari: 14 och 28
Februari: 11 och 25
Mars: 11 och 25
April: 8 och 22
Vi har ett antal datorer med olika abonnemang samt diverse släktforskningsskivor. Du får gärna ta med egen dator för hjälp med ditt eget material.

Ny bild Pilgatan