Höstens aktiviteter

Föredragskväll i ÖREBRO
Föredraget tisdag 14 november är inställt !
Lars Lilja, som skulle ha berättat om soldater och soldatliv, har meddelat att han inte kan ställa upp på grund av sjukdom.Vi i styrelsen beklagar att vi tvingas ställa in detta föredrag för andra gången.

Halvårsmöte/höstmöte i VÄSTERÅS
Söndagen den 19 november 2017 kl. 15.00
Plats: Culturen, Sintervägen 6, Västerås
Efter mötet kommer Seppo Remes från Hallstahammar att berätta om hur man kan släktforska i Finland.

Tematräff i ÖREBRO
Onsdagen den 29 november 2017 kl. 18.30
Plats: Arkivcentrum, Nikolaigatan 3, Örebro
Tema: Släktforska med hjälp av internet

Medlemsträffar i VÄSTERÅS
Höstens medlemsträffar kommer att äga rum nedanstående datum. Tiden är som vanligt tisdagar jämna veckor kl. 17.00 till kl. 20.00 i ABFs lokaler i Culturen.
19 september, 3 oktober, 17 oktober, 31 oktober, 14 november, 28 november och 12 december.
Vi startar igen den 16 januari 2018 – varannan tisdag, samma tid, samma plats.

Kursbok för Disgen 2016

Kursbok_FrontGun Utterström och Göran Thomasson i DIS-Bergslagen har skrivit en ny kursbok för Disgen 2016. Den liknar våra tidigare kursböcker och kan användas både vid kurser och egna studier.
Den finns att köpa via DIS hemsida.
En praktisk finess med upplägget av kursmaterialet är att det, förutom kursboken, finns backupfiler att ladda ner, en för varje kapitel. Backupfilerna består av ”lärarlösningen” av Avsnitt 0 – Avsnitt 8 och finns att hämta på DIS hemsida och på DIS-Bergslagens hemsida (Handledningar).


Tillägg och ändringar till kursbok Disgen Grundkurs
Efterhand, som Disgen 2016 används, uppstår behov av uppdateringar av programmet för rättningar och funktionella tillägg. En uppdatering kan delvis ändra funktionen eller lägga till en ny funktion i programmet. På DIS hemsida har vi lagt dokument som beskriver ändringar av betydelse för utbildningen i Disgen. Några dokument kompletterar texten i kursboken, andra dokument ersätter tidigare skrivning.
Dessa dokument kan laddas ner och användas som komplement till kursboken.
https://www.dis.se/utbildning-inom-foreningen
Följ länken så hittar du avsnitten längst ned på sidan.

Kursböcker för Disgen 8.2
finns fortfarande att köpa.
Kontakta vår kassör Gerd Svensson  (gerd.svenson@dis-bergslagen.se) för mer information .