Gamla flygfoton från hembygden

Se gamla flygbilder av lantgårdar och torp i Sverige

samt villor, herresäten, egnahem, kyrkor och småindustrier…

Läs här