DIS-Bergslagens Grundkurs i Disgen 8.2

Kursboken kan beställas genom insättning av 200 kr plus porto på 69 kr, dvs 269 kr på Dis-Bergslagens plusgirokonto 1175499-1 (pris för 1 ex).
Vid samsändning av upp till 3 ex. är portot 85 kr.
För fyra eller fler ex. bör du maila kassören. r.gerd.svensson@spray.se
OBS! Beställningar skickas när betalning och mottagarens adress erhållits.

disgen82

Kommentera