DIS-Bergslagens Fortsättningskurs i Disgen 8.2

Boken på 114 sidor säljs för 175 kr. Den kan beställas genom insättning av 175 kr plus porto 69 kr, dvs. 244 kr, på DIS-Bergslagens plusgirokonto 1175499-1.Porto för 1-2 böcker är 69 kr. Porto för 3-5 böcker är 85 kr. För beställning av sex eller fler ex. bör du maila till kassören, r.gerd.svensson@spray.se
Klicka här Kursböckernas backupfiler

fortkursdg8

 

Kommentera