Föreningen

DIS-Bergslagen är en ideell regionförening till DIS – Föreningen för datorhjälp i släktforskningen. DIS är en rikstäckande förening, som för sina medlemmar utvecklat och utvecklar mycket användbara PC- och Mac-program med anknytning till släktforskning. Det är dock inget krav på att man skall använda just dessa program för att få vara med i DIS. Däremot måste man vara medlem i DIS för att kunna få köpa dessa program. DIS har som ändamål att på olika sätt främja kunskap om, förståelse för samt användning av det utmärkta och synnerligen mångsidiga redskap som datorn är, bl. a inom släktforskningen.

DIS-Bergslagen startades i november 1995 under namnet DIS-Aros och har Västmanland, Närke, Värmland, Södermanland, Uppland och Dalarna som sitt upptagningsområde. Vi är för närvarande ca 1600 medlemmar.

Medlemsavgiften i DIS-Bergslagen är f n 50 kr/år. För att kunna vara medlem i DIS-Bergslagen krävs att man är medlem i huvudföreningen DIS.

Vill du bli medlem klicka på länken Bli medlem . Glöm inte att kryssa i DIS-Bergslagen medlemskap.